Apotheke encontro 21

Apotheke encontro 21

21 (67)

21 (67)

21 (68)

21 (68)

21 (6)

21 (6)

21 (4)

21 (4)

21 (3)

21 (3)

21 (60)

21 (60)

21 (9)

21 (9)

21 (10)

21 (10)

21 (12)

21 (12)

21 (14)

21 (14)

21 (19)

21 (19)

21 (21)

21 (21)

21 (45)

21 (45)

21 (8)

21 (8)

@ 2016 by Katia Speck|Estúdio de Pintura Apotheke

Apotheke encontro 21

Apotheke encontro 21 - visita ao ateliê de Rubens Oestroem